series

Eld och hans 7 uppdrag - svenska som andraspråk

• Grundskola 4-6

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Om programmet

Ämnesord:

Fantasiväsen, Fiktiva berättelser

Produktionsår:

2010

Talat språk:

Svenska