series

UR Samtiden - Retorik

Föreläsning om retorikundervisning för gymnasieelever.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska, Muntlig framställning och retorik