series

UR Samtiden - Design för hållbarhet

• Högskola

• Biologi, Miljö, Föroreningar och miljögifter, Hållbar utveckling

Om programmet

Ämnesord:

Föroreningsfrågor, Förvaltning, Hållbar utveckling, Luftföroreningar, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap

Produktionsår:

2010