series

UR Samtiden - Narkotikaanvändning och narkomanvård

• Högskola

• Biologi, Alkohol och droger

Om programmet

Ämnesord:

Drogberoende, Drogmissbruk, Narkomanvård, Narkotikafrågor, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2010