series

UR Samtiden - Narkotikaanvändning och narkomanvård

• Universitet

• Biologi, Alkohol och droger

Om programmet

Ämnesord:

Narkomaner, Narkotikafrågor, Narkotikamissbruk, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2010