series

UR Samtiden - Sexuella övergrepp mot barn

• Universitet

• Samhällskunskap, Lag och rätt

Polisens arbete: Ett nytt sätt att förhöra barn

UR Samtiden - Sexuella övergrepp mot barn
1 tim 10 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer