series

UR Samtiden - Forskardagarna 2010

• Högskola

• Information och media, Internet och digitala medier

Om programmet

Ämnesord:

IT, Informationsteknik, Internet, Människan inför döden, Psykologi, Självmord, Tillämpad psykologi

Produktionsår:

2010