series

UR Samtiden - Nobelpriset 2010

• Universitet

• Kemi

Om programmet

Ämnesord:

Grafen, Kemi, Kolväten, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare, Organisk kemi

Produktionsår:

2010