series

UR Samtiden - Internetdagarna

• Allmänbildande

• Information och media, Internet och digitala medier

Internet - möjligheter och hot

UR Samtiden - Internetdagarna
23 min
Utbildningsnivå: Allmänbildande
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer