series

UR Samtiden - Internetdagarna

• Allmänbildande

• Information och media, Internet och digitala medier, Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Lag och rätt, Sveriges politik och statsskick, Teknik

Vad ska vi göra med yttrandefriheten?

UR Samtiden - Internetdagarna
18 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer