series

UR Samtiden - Underbar matematik

• Lärarfortbildning

• Matematik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Bråk, decimaler och procent

UR Samtiden - Underbar matematik
1 tim 3 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer