series

UR Samtiden - Internetdagarna

• Allmänbildande

• Information och media, Radio och tv

Hanna Stjärne om framtidens radio

UR Samtiden - Internetdagarna
15 min
Ämnesord: MassmediaRadio
Utbildningsnivå: Allmänbildande
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer