series

UR Samtiden - Specialpedagogik

En konferens på temat specialpedagogik.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Specialpedagogik

Programbild

Dyslexi och andraspråk

Om programmet

Bodil Andersson Rack, Lund, är logoped och läs- och skrivkonsult. De senaste 15 åren har hon arbetat nästan uteslutande med läs- och skrivfrågor. Skriftsystemet i sig ställer olika typer av krav på läsarna, och barn lär sig läsa olika fort på olika språk. Det beror på att olika språk helt enkelt är olika lättstavade. Finska och turkiska tillhör de mest lättstavade språken. Engelska är svårstavat och svenska ligger i mitten. De som är födda med dyslektiska förutsättningar får det lättare om de föds i Finland eller Turiket. Man kan se att elever som undervisas på sitt andraspråk mer sällan än andra får hjälp med sin dyslexi. En turkisktalande elev med dyslexi som flyttar till Sverige får troligen mer problem med den svårstavade svenskan än med turkiskan.

Ämnesord:
Andraspråksinlärning, Dyslexi, Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkundervisning, Undervisning
Produktionsår
2010
Tillgänglig till
30 juni 2025
Talat språk
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Skolämne:
Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Specialpedagogik

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program