series

Indiska berättelser

Hinduismens viktigaste myter och grundtankar i dramatiserad form.

• Grundskola 4-6

• Religionskunskap, Hinduism