series

Anaconda Literatur

Hör tre tyska författare prata om sina böcker och läsa utvalda delar.

• Grundskola 7-9

• Moderna språk, Tyska