series

Ensamkommande flyktingbarn

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Immigration, Svenska som andraspråk och sfi

Om programmet

Ämnesord:

Ensamkommande barn, Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2011