Till huvudinnehåll
series

Jakten på det demokratiska klassrummet

Hur gör man för att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Bucklands Beach Intermediate School

Hur utbildar man bäst framtidens demokratiska och välutbildade medborgare? På Bucklands Beach Intermediate School i utkanten av Auckland, Nya Zeeland, införde rektorn Ian Fox i slutet av 1990-talet utbildningsmodellen "Learning to learn". I modellen sätter eleverna egna mål för sitt lärande. Genom medvetenhet om sin egen kunskapsutveckling ska eleverna se mål och mening med skolan och få ökad studiemotivation. Men för detta krävs att lärarna klarar av att släppa delar av den makt de traditionellt har haft i klassrummet. Vi följer läraren Grace Sharrem och hennes klass under några vårveckor på skolan. Några svenska lärare och skolledare på besök i skolan medverkar också med sina reflexioner kring verksamheten.