series

Jakten på det demokratiska klassrummet

Hur gör man för att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap, Demokrati och beslutsfattande