Till huvudinnehåll
series

Jakten på det demokratiska klassrummet

Hur gör man för att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Det frie gymnasium

Hur påverkar det unga människor att få medinflytande och verkligt ansvar? På Nörrebro i Köpenhamn ligger det en gymnasieskola som även har elever från klass 8 och 9 i grundskolan. I 40 år har Det frie gymnasium framgångsrikt drivits i helt demokratisk anda. Alla beslut, stora som små, fattas på det stora skolmötet varje torsdag. Alla har en röst, även rektorn, och majoriteten bestämmer. Eleverna har direkt inflytande på budgeten, på vilka lärare som skall anställas, hur många elever det skall vara i klasserna och vilken mat som serveras i kantinen. Ansvar är ett av ledorden på skolan. För med inflytande och frihet kommer ansvar. Frågan är om skolans goda studieresultat beror på demokratiarbetet?