Till huvudinnehåll
series

Friare kan ingen vara

Vad är fritidshemmens och fritidspedagogernas roll?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Fritidspedagogik

Programbild

Det händer på rasten

I en lärarlös miljö kan eleverna skapa egna regler som lätt kan bli osunda. Hur kan fritidspedagoger, yrkesgruppen som älskar lek, hjälpa till att motverka detta? Vi möter fritidspedagoger och utvecklingsstrateger som berättar om fritidsverksamheten i sina kommuner. Det kan till exempel handla om vikten av att skolorna även fokuserar på utemiljön, och att aktiviteternas storlek under rasterna ska kunna öka och minska och anpassas efter gruppen. Vi gör nedslag på Kajutans fritids i Hovslätt, där pedagogerna går en utbildning i äventyrspedagogik och praktiserar sina kunskaper genom att planlägga en skogsvandring full av spänning och överraskningar, och på Nyarpsskolan i Bankeryd, där man arbetar med att stärka barnens självkänsla och att träna på vett och etikett.