series

Vi kom från överallt

• Grundskola 4-6

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad

Om programmet

Ämnesord:

Adoption, Adoptivbarn, Familjer, Familjesociologi, Samhällsvetenskap, Släktskapsförhållanden, Sociologi

Produktionsår:

2011