Till huvudinnehåll
series

Kärlek och disciplin

• Lärarfortbildning

• Historia, Pedagogiska frågor

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Renässans och reformation

Under långa perioder i kristendomens historia trodde man att en människa bar arvsynden med sig in i livet. Det krävdes sträng disciplin för att hålla barnet och den unge till dygdens väg som innebar gudfruktighet, hårt arbete och tacksamhet över den egna livslotten. Men de här idealen hade också sina opponenter. När renässansen bröt in under 1300- och 1400-talen blir ifrågasättandet allt vanligare. Den italienske filosofen Giovanni Pico della Mirandola förkunnar människans fullständiga frihet i sin Oratio, från år 1488. Där låter han Gud Fader själv hålla tal till den första människan.