Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Hatet mot romer

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild
Programmet är ej tillgängligt på urplay.se

Oemotsagda fördomar

Maria Leissner visste inte mycket om den romska minoriteten när hon tog uppdraget som ordförande i delegationen för romska frågor. Men hon märkte snabbt attityderna när hon hade folk hemma. "Jaha, du jobbar med romer. Men jag gillar inte romer." Detta händer Maria Leissner tre gånger om. Arrangerat av Dialogforum i Malmö tillsammans med ABF och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad.