series

Bildningsbyrån - Kina

• Universitet

• Samhällskunskap, Vuxna och äldre

Om programmet

Ämnesord:

Kina, Samhällsvetenskap, Sociologi, Unga kvinnor, Vuxna

Produktionsår:

2012