series

Västerby

Hur kan ett budskap anpassas till en viss mottagare? För 9-åringar.

• Grundskola F-3

• Svenska, Muntlig framställning och retorik