Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Matematik i kubik

Föreläsningar från Matematikbiennalen 2012.

• Lärarfortbildning

• Matematik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Programbild

En lärare + en elev = Intensivmatte

Görel Sterner, projektledare för Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, säger att det är skolans uppgift att ge alla elever en möjlighet till optimalt kunnande när det gäller matematik. De svårigheter som finns kan förebyggas inom arbetet i klassen. Hon resonerar kring olika former av intensivundervisning och ger en rad konkreta exempel på arbete som pågår på olika skolor i landet, bland annat i Skövde. Hon talar också om dyskalkyli och om andra matematiksvårigheter, som att dyslexi kan stå i vägen för vissa matteövningar. Från Matematikbiennalen i Umeå i januari 2012. Arrangör: Umeå universitet.