series

Bildningsbyrån - Kina

• Universitet

• Samhällskunskap, Immigration

Om programmet

Ämnesord:

Emigration, Historia, Immigration, Kina, Kinas historia, Kineser, Kineser i utlandet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2012