series

UR Samtiden - Grav språkstörning

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Specialpedagogik

Att undervisa i läsförståelse

UR Samtiden - Grav språkstörning
43 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer