series

UR Samtiden - Grav språkstörning

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Specialpedagogik

Att möta det som är annorlunda

UR Samtiden - Grav språkstörning
52 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer