series

UR Samtiden - Se barnet i förskolan

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Barn som väcker funderingar

UR Samtiden - Se barnet i förskolan
1 tim 22 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer