series

Kapten Balans och tidsmaskinen

Strax, sedan och oändligheten – lär dig olika sätt att uttrycka tid!

• Grundskola F-3

• Fysik, Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Historia, Historisk kronologi, Kronologi, Veckodagarna

Produktionsår:

2012