Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - Kina

Reportage om dagens och gårdagens Kina.

• Högskola

• Samhällskunskap

Programbild

Skola i förändring

Bilden av kinesiska skolelever som hårt drillade, lydiga barn som tidigt får lära sig att inte störa eller ifrågasätta är både rätt och fel. De sliter hårt och är bevisligen duktiga. I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger de kinesiska elitskolorna i topp, medan allt fler elever i Sverige halkar efter. Men samtidigt är missnöjet med den traditionella kinesiska pluggskolan stort. Ibland samlas 60-70 elever runt en enda lärare och undervisningen präglas av att man måste lära sig väldigt mycket fakta utantill. I den nya skolplanen finns en uttalad ambition att lärarrollens dominans ska minska och att eleverna ska bli mer aktiva och delaktiga. Jonathan Jiang Ya Bing, skoldirektör i staden Kunming, besökte Sverige tillsammans med lärare och skolledare 2010. Även om han tycker att svenska elever kanske har lite för stor frihet så hyllar han den svenska skolan.