series

Bildningsbyrån - Kina

• Universitet

• Geografi, Asien, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Politik och statskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Civila samhället, Frivillig hjälpverksamhet, Frivilligorganisationer, Kina, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2012