series

Bildningsbyrån - Kina

• Universitet

• Geografi, Asien, Naturresurser, varor och tjänster, Samhällskunskap, Konflikter och konflikthantering

Om programmet

Ämnesord:

Asien, Folkrätt, Geografi, Internationella relationer, Kina, Konflikter, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sydkinesiska havet, Territorialvatten

Produktionsår:

2012