series

Bildningsbyrån - Kina

Reportage om dagens och gårdagens Kina.

• Högskola

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad

Om programmet

Ämnesord:

Familjesociologi, Kina, Kärlek, Parrelationer, Samhällsvetenskap, Sociologi

Produktionsår:

2012