series

Bildningsbyrån - Kina

• Universitet

• Geografi, Asien, Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Om programmet

Ämnesord:

Genusfrågor, Kina, Kvinnofrågor, Kvinnors rättigheter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Älskarinnor

Produktionsår:

2012