series

Bildningsbyrån - Kina

Reportage om dagens och gårdagens Kina.

• Högskola

• Religionskunskap, Etik och moral, Samhällskunskap, Demografi

Om programmet

Ämnesord:

Abort, Aborter, Buddhistisk etik, Födelsekontroll, Genusfrågor, Kina, Kvinnofrågor, Samhällsvetenskap, Sexologi, Sociala frågor

Produktionsår:

2012