Till huvudinnehåll
series

Materialens skönhet

Om den fascinerande världen under ytan i vår moderna stadsmiljö.

• Högskola

• Teknik, Materiallära

Programbild

Keramer

Hur skulle vi klara oss utan keramerna: lera, betong och glas? Våra förfäder använde lerkrukor för att kunna lagra säd och vatten. Många berömda stora byggnader, som kupolen på Pantheon i Rom, kunde inte ha byggts utan betong. Utan optiska fibrer som ofta är i glas, skulle det inte finnas mobiltelefoner, kabel-tv eller internet. Optiska fibrer har möjliggjort informationssamhället. I USA har man börjat använda keramiska supraledare i elnätet. I framtiden tror man de skulle kunna transportera enorma mängder elektricitet.