series

Tre berättelser

• Grundskola 7-9

• Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk, Svenska, Litteraturhistoria och författarporträtt

Om programmet

Ämnesord:

Far-dotterrelationer, Fiktiva berättelser

Produktionsår:

2012