series

Barn utan papper

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Immigration

Om programmet

Ämnesord:

Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige

Produktionsår:

2012