series

UR Samtiden - Ojämlikheter i vården

• Högskola

• Biologi, Psykisk ohälsa, Samhällskunskap, Välfärd och offentlig sektor

Om programmet

Ämnesord:

Personer med psykisk funktionsnedsättning, Psykiatri, Psykisk hälsa

Produktionsår:

2012