series

UR Samtiden - Autismliknande tillstånd

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

Autism och vardagen

UR Samtiden - Autismliknande tillstånd
2 tim 21 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer