series

En bok, en författare (2013)

Titta på samtal med aktuella författare inom vitt skilda ämnen.

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Svenska, Muntlig framställning och retorik