series

Helt patent!

Om den historiska bakgrunden till flera viktiga uppfinningar.

• Grundskola 7-9

• Teknik, Teknikhistoria