series

Doktor NO - svenska som andraspråk

Doktor NO löser svåra uppdrag med kemi som tema.

• Grundskola 4-6

• Kemi, Kemiska processer i kroppen, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Om programmet

Ämnesord:

Allmän medicin, Endorfiner, Kemi, Medicin, Naturvetenskap, Nervsystemet, Neurologi, Organisk kemi, Smärta

Produktionsår:

2012