series

Rektorerna - om ledarskap

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Arbetsmotivation, Arbetspsykologi, Företagsekonomi, Företagsorganisation, Ledarskap, Personalutveckling, Psykologi, Tillämpad psykologi

Produktionsår:

2012