series

Rektorerna - om ledarskap

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap

Om programmet

Ämnesord:

Arbetspsykologi, Ledarskap, Psykologi, Rektorer, Skolan, Skolpersonal, Skolutveckling, Tillämpad psykologi, Undervisning, Utbildningsmål

Produktionsår:

2012