series

Rektorerna - om ledarskap

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap

Om programmet

Ämnesord:

Arbetsmotivation, Arbetspsykologi, Företagsekonomi, Företagsorganisation, Ledarskap, Psykologi, Rektorer, Skolutveckling, Tillämpad psykologi

Produktionsår:

2012