series

Åsså har jag dyslexi

Barn med dyslexi berättar om tiden innan och efter de fick diagnosen.

• Grundskola F-3

• Svenska