series

Bildningsbyrån - feminist och troende

Religiösa kvinnor om sin kamp inom uråldriga patriarkala strukturer.

• Universitet

• Religionskunskap, Islam