Till huvudinnehåll
series

Jakten på det demokratiska klassrummet

Hur gör man för att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap

Programbild

University of Colorado

Finns det demokratiska klassrum? Möte med Carl Wieman som arbetar med att förbättra undervisningen i naturvetenskap i USA. På University of Colorado startade han ett projekt som visar att aktivt lärande, kombinerat med nya pedagogiska verktyg ger bättre resultat. Genom det webbaserade interaktiva verktyget, PhET, Physics Educational Technology kan studenterna simulera labb på sina datorer och läraren kan via en fjärrkontroll snabbt kontrollera studenternas lärande. Carl Wieman säger att, en stor del av naturvetenskapen som lärs ut i klassrummen låter studenterna sitta med hjärnorna avstängda, medan läraren sköter om tänkandet. Möte med forskare på University of Colorado som fysikerna Cathy Perkins, Steve Pollock och Noah Finkelstein. De vill förändra undervisningen. Fler och bättre utbildade lärare är en central åtgärd för att förbättra undervisningen. Vi hör också president Obama tala om vikten av utbildning.